Cégalapítás során rengeteg kérdés merül fel.

Szakképesítések

Szeretne vállalkozást alapítani, vagy már működő vállalkozóként tevékenységi körét bővíteni, de nem talál elérhető érdemi információt a világhálón?

Alkalmazottak járulékai

Megoldatlan kérdés számára, hogy a munkaszervezetben foglalkoztatott alkalmazottak után minimálbér vagy garantált bérminimum után kell a járulékot megfizetnie?

Várható ellenőrzések

Szeretné tudni, hogy milyen közokiratokat kell bemutatnia a vállalkozása megalapítását követő ellenőrzéskor a szolgáltatás piacfelügyeleti hatóságnak?

Tevékenységi körök

Szeretne vállalkozást alapítani, vagy már működő vállalkozóként tevékenységi körét bővíteni, de nem talál elérhető érdemi információt a világhálón?

Fenti kérdésekre kapott érdemi válaszokkal szívesen csökkentenéd piacra lépési kockázatodat?
e-tus tudásbázisunk választ ad e kérdésekre.

Hogy működik?

Regisztráció

A kezdő oldal jobb felső sarkán lévő belépés linkre kattintva megjelenik a bejelentkező felület. E-mail cím és jelszó szükséges a belépéshez. Amennyiben nem rendelkezik felhasználó névvel és jelszóval, alább olvashatja el a regisztráció feltételeit. Amennyiben a feltételeket elfogadja, a belépés link mellett található regisztráció menüpontnál tud regisztrálni. A rendszerbe történő regisztráció zárt. Csak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara és a területi gazdasági kamarák munkatársai férhetnek hozzá a zárt rendszerhez. Amennyiben Önnek a https://e-tus.hu/etuspublic/ honlapon szereplő információkkal kapcsolatban mélyebb kérdései vannak, abban az esetben javaslom felkeresni a területileg illetékes gazdasági kamarát a bővebb tájékoztatás érdekében.

Hogy működik?

A rendszer működése

Belépést követően logikusan elhelyezkedő menüpontokat fog látni, amelyek elvezetik önt a kívánt információhoz a kezdő felület bal oldalától kezdve.

Hogy működik?

Az e-tus kimenete

Az e-TUs végső kimenete egy dokumentum, ami összefoglalja önnek az adott gazdasági tevékenységhez (TEÁOR-ÖVTJ* szerkezet szerint) tartozó összes működési követelményt. Választ kap arra, hogy a gazdasági tevékenység szakképesítéshez kötött (szabályozott szakma) vagy szakképesítés nélkül gyakorolható (nem szabályozott szakma). A dokumentum tartalmazza azt, hogy az adott gazdasági tevékenység tevékenységi engedélyhez és/vagy bejelentéshez kötött vagy azt, hogy bejelentés/tevékenységi engedély nélkül gyakorolható. Választ kap a bemutatott ekvivalens szakképesítésekkel együtt arra is, hogy szabályozott szakma esetén minimálbér vagy garantált bérminimum után kell-e a járulékot megfizetni.

A több mint 1500 gazdasági tevékenységet felölelő adatbázis szakmai véleménnyel és megjegyzéssel is segíti a felhasználót.

* Egyéni vállalkozás alapításakor a bejelentésnek tartalmaznia kell a főtevékenységet, és a folytatni kívánt egyéb tevékenységet a gazdasági tevékenységek statisztikai osztályozása NACE Rev. 2. rendszerének létrehozásáról szóló 1893/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeleten alapuló TEÁOR-számokból képzett a mindenkor hatályos Önálló vállalkozók tevékenységi jegyzéke (ÖVT) szerinti ÖVTJ kód szerint megjelölve, cégalapítás esetén pedig a cégjegyzék szerint a cég főtevékenységét, valamint további tevékenységi köreit, azok mindenkor hatályos TEÁOR nómenklatúra szerinti megjelöléssel.

Almáshegyi Csaba

Közgazdász, közigazgatási tanácsadó
Az e-tus adatbázis szerzője és kizárólagos tulajdonosa.

Szakmai háttér

Ismerje meg a sztorit

"A szakismeretet megfelelő gyakorlati idő is alátámasztja, úgy mint a 30 éves vállalkozás-igazgatási közigazgatási gyakorlat, 15 éves országos vállalkozás-igazgatási hálózatirányítási tapasztalat, az 1998. július 1. napján bevezetésre kerülő kamarai egyablakos rendszer egyik ötletadó gazdájának merőben új relációs adatbázis elgondolása."

Az e-TUs a vállalkozók piacra lépésének kockázatát úgy mutatja be, hogy a piacra lépés és a piacon maradás jogi és közgazdasági működési feltételeit elemi részekre bontja (szabályozott és nem szabályozott szakma, tevékenységi engedélyhez, bejelentéshez kötött gazdasági tevékenységek gyakorlásának feltételei, engedélyező, illetve regisztráló szolgáltatás-piacfelügyeleti hatóságokkal jogforrással együtt) elemezve a szabályozott szakmához rendelt képesítéseket, a szabályozástól függően annak szintjét, szakirányát, ISCED szintjét, KEOR besorolását. Mindezt tesszük annak érdekében, hogy a vállalkozást alapítani szándékozó természetes személy és a már működő vállalkozók egyértelmű képet kapjanak arról, hogy a gyakorolni kívánt gazdasági tevékenység keretében saját maguk vagy a munkaszervezetük által foglalkoztatott alkalmazottak számára minimálbért vagy garantált bérminimumot szükséges-e fizetni.

Ne felejtsük el, hogy egy vállalkozni kívánó természetes személynek és a jelenleg működő vállalkozásoknak ma is elsődleges kérdést jelent, hogy összeállított üzleti tervük alapján mekkora lesz az adóterhelésük, ezen belül is kiemelten a szociális hozzájárulással kapcsolatos adófizetési kötelezettségük. Ma a XXI. században elmondhatjuk, hogy egy regisztrált ügyfélkapus felhasználói névvel és jelszóval akár vasárnap is lehet a 6-os villamoson egyéni vállalkozást alapítani, ha rendelkezünk mobil internet előfizetéssel (az adószám, a KSH szám és a nyilvántartási szám 2-3 perc alatt megérkezik az ügyfélkapus tárhelyre, egyidejűleg az egyéni vállalkozó bejegyzésre kerül a közhiteles nyilvántartásba). E tény igen örvendetes, mégis le kell szögeznünk, hogy hiába a korszerű IT technika, a vállalkozást indítani kívánó természetes személy, illetve a már működő vállalkozások és az őket kiszolgáló könyvviteli szolgáltatók előtt gyakran nem ismert, hogy a piacra lépéskor és azt követően milyen működési követelményrendszernek kell megfelelni, ebből következően a piacra lépés kockázata az elmúlt időszakban megnövekedett.

Almáshegyi Csaba

Közgazdász, közigazgatási tanácsadó
Az e-tus adatbázis szerzője és kizárólagos tulajdonosa.

Szakmai fórum

A települési gazdasági kamara munkatársai szakmai tevékenységének támogatása céljából az E-tus rendszeren belül szakmai fórum működik, mely alkalmas speciális kérdések megválaszolására is.